close

תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי
  א.ברוכים הבאים לאתר supernagish.com (להלן: “האתר“).
  ב. האתר משמש כאתר חנות סחר אלקטרונית אשר מציעה, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי סופר נגיש מבית “שמר בטיחות והנדסה” (להלן: “המוצרים“).
  ג. הנך נדרש לקרוא תקנון זה בטרם גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים באמצעותו, שכן בגלישתך ו/או בשימוש אחר כלשהו באתר, לרבות רכישת המוצרים, הנך מביע את הסכמתך להוראות תקנון זה.
  ד.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. תוקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
  ה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
 2. הרשאות להשתמש באתר
 • תנאי מוקדם לאישור הרכישה של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה והמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי
 • רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל שגילו מעל גיל 18.
 • במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע”י אפוטרופוס.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
 1. אופן השתתפות בקניות
  • במועד ביצוע עסקה באתר, המשתמש יידרש להזין פרטים מלאים, לרבות שם פרטי ומשפחה; תעודת זהות; טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; אמצעי תשלום ועוד.
  • במילוי הפרטים המשתמש מאשר את נכונות הפרטים, וכי הם נמסרו על פי רצונו.
  • לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק, שכן מילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק ובמקרה כזה החברה שומרת על זכותה לנקוט בכל הליך משפטי
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם ו/או תאגיד ו/או חברה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, ככל שהמשתמש יפר את תנאי תקנון זה ו/או המשתמש יבצע פעולה או מעשה לא חוקי ו/או המשתמש מספר פרטים לא נכונים או לא מדויקים ו/או אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל.
 1. תנאים כלליים
 • במקרים בהם מוצר לא יסופק למשתמש, החברה תדאג לספק למשתמש מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב לו את התמורה ששילם במלואה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • התשלום עבור המוצרים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים,
 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב.
 • החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו אם נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר ו/או המוצר ו/או אם בתיאורו ו/או אם בתמונתו.
 • החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו אם אירעה תקלה חריגה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 • החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 • החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 • החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.

 

 1. אספקה ודמי הטיפול
  • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • דמי הטיפול והמשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
  • אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תבוצע על ידי החברה לכתובת שנמסרה ע”י המשתמש במועד ביצוע ההזמנה למעט אספקת מוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים בטחונים.
  • המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר ישראל ומרגע מסירת המוצר לדואר אספקת המוצר אינה באחריות החברה.
  • מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה.
  • החברה לא תהיה אחראית לאיחורים ו/או עיכובים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה לרבות כתוצאה מכוח עליון ו/או מציון כתובת שגויה מילוי פרטים חלקיים.
  • זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, ושביתה).
  • דמי המשלוח המפורטים אינם כוללים הובלה חריגה מפאת גודל המוצר ו/או משקלו ו/או מיקום אספקת המוצר. במקרה של הובלה חריגה החברה תהה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 2. ביטול רכישה
  • כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות בהתאם.
  • המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלת המוצר.
  • הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל החברה.
  • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש”ח – לפי הנמוך.
  • דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם ולא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח שמצוינים בחשבונית.
  • תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש.
  • במידה והתגלה כי מוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. והחברה לא תהה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
 1. פרטיות
  • המידע שנאסף אודות המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה.
  • פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה, והחברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
  • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.
  • החברה תוכל להשתמש במידע שהתקבל בעת הרכישה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • ידוע למשתמש כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה במקרה של חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא חוקית למחשבי החברה.

 

 1. מקום ודין שיפוט
  • סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה לבית המשפט בתל אביב והדין החל על הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 

לעזרה ושירות

זקוקים לעזרה ברכישה, יש לכם שאלות? אנחנו כאן בשבילכם, לכל שאלה התקשרו אלינו לטלפון 077-9971552 ונציגנו ישמחו לעזור.

שירותים נוספים

ניתן לפנות אלינו גם לקבלת שירותים נוספים בתחום הנגישות, יועץ נגישות ועוד.

בנייה וקידום - TIRAN