close

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

שילוט נגישות ומוצרי נגישות מותאמים ליצירת נגישות נכים למקומות ציבוריים

סופר נגיש – מכירה ישירה של מוצרי הנגשה בהתאם להנחיות יועץ נגישות. יצירת נגישות לנכים במקומות ציבוריים על פי דרישות החוק ותקנות הנגישות. ניתן לרכוש מוצרי נגישות להתקנה עצמית או רכישה+התקנה. לייעוץ והזמנות התקשרו – 077-997-1552 או השאירו פרטים בטופס יצירת קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם.

 

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

נגישות לנכים במקומות ציבוריים על פי תקנות הנגישות רקע חוקי ויישום.

נגישות לנכים במקומות ציבוריים, הנה זכות יסודית ובסיסית שמעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998. מתוקף החוק חוקקו תקנות ליישומו של חוק זה, לא רק במרחבים ובניינים ציבוריים חדשים אלה גם במבנים קיימים. במהלך השנים, ובהתאם להתפתחויות טכנולוגיות שונות, הוגדרו האמצעים ליצירת סביבה אשר מאפשרת נגישות נכים למקומות ציבוריים.

בעוד חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998, מטרתו להבטיח את זכויותיהם הכוללות, בכל תחומי החיים. תקנות הנגישות מפרטות את האמצעים בהם יש להשתמש על מנת לממש זכויות יסוד אלו במרחב הציבורי (כולל במקומות עבודה ושטחים פתוחים). תקנות הנגישות מגדירות גם את תפקידו של מורשה נגישות כאחראי הן לביצוע התאמות למרחב הפרטי וכן כבעל הסמכות לבקרת תכנון עתידי, וכן אישור עמידה בדרישות נגישות לנכים במקומות ציבוריים. אישורי נגישות שבלעדיהם לא ניתן לקבל רישיון אכלוס, רישיון עסק, אישור קיום אירועים ועוד. בפועל ללא אישורי נגישות לא ניתן להשתמש במרחב הציבורי גם כאשר הוא מרחב פתוח.

נגישות נכים למקומות ציבוריים בישראל לא תמיד הייתה מובנת מאליה ועל אף כי בישראל מספר רב של נכי מלחמה, הן תהליכי החקיקה והן תהליכי היישום התעכבו שנים רבות בשל מחסור בתקציבים וחוסר מודעות בדעת הקהל. כיום הוטמעו תקנות הנגישות הן על פי דרישות החוק והן בדעת הקהל. בציבור ישנה הבנה ותמיכה בביצוע ההתאמות אשר מאפשרות נגישות נכים למקומות ציבוריים גם כאשר אירועים הם פרטיים וגם במקומות עבודה ואירועים ציבוריים.

בקרב הציבור הרחב קיימת כיום ציפייה כי המרחב הציבורי כולו יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות ויאפשר להם התנהלות עצמאית מרבית ככל האפשר.

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

נגישות לנכים במקומות ציבוריים – תכנון מוקדם, שילוט נגישות, ומוצרי נגישות ייעודיים

נגישות לנכים במקומות ציבוריים מחייבת התייחסות לתקנות הנגישות כבר בשלב התכנוני. במקרה של מבנה ציבורי או פרטי אירוע או מרחב ציבורי. בין אם מדובר במבנה קבוע או מתקנים ארעיים נושא הנגישות מפוקח ומיושם על פי התקנות. מי שאמור לפקח על עמידה בתקנות הוא מורשה נגישות מתו”ס בעת התכנון ומורשה נגישות השירות כאשר יש לבצע את ההתאמות בהתאם למבנה המקום ואופי השירות הניתן בו לציבור. יועץ נגישות השירות יבצע גם את ההתאמות הנדרשות לאדם הבודד במקום העבודה או בביתו הפרטי.

שימוש בשילוט נגישות ומוצרי נגישות הם כמעט מובנים מאליהם כיום, הם נדרשים על פי התקינה כאשר מקימים מקום חדש. המצב שונה כאשר מתבצע שינוי ייעוד במבנה קיים ו/או יש שינוי במצבו של מי אשר מאכלס את המקום. או לחלופין כאשר מקימים מתקן ארעי שמספק שירות לציבור.
מורשה נגישות מוסמך לתת הנחיות ברורות באשר למיקום שילוט נגישות במרחב וכן אביזרי הנגישות שיש להתקין בהתאם למאפייני המקום והאוכלוסייה.

שילוט נגישות

אנו בסופר נגיש מספקים לכם מענה כולל בתחום הנגישות. ייעוץ נגישות במידה ואתם בשלבי תכנון וכן אפשרות לרכישה ישירה של המוצרים עצמם או לרכישה + התקנה של שלטי נגישות ומוצרי נגישות שונים כגון מאחזי נכים ייעודיים, משטחי אזהרה ועוד, ושילובם במרחב הציבורי והפרטי בהתאם לתקינה. לייעוץ והזמנות התקשרו – 077-997-1552 או השאירו פרטים בטופס יצירת קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

סימון נגישות

ידית אחיזה למקלחת

סמלי נגישות לפי ת”י 1918 חלק 4

משטחי התראה

לעזרה ושירות

זקוקים לעזרה ברכישה, יש לכם שאלות? אנחנו כאן בשבילכם, לכל שאלה התקשרו אלינו לטלפון 077-9971552 ונציגנו ישמחו לעזור.

שירותים נוספים

ניתן לפנות אלינו גם לקבלת שירותים נוספים בתחום הנגישות, יועץ נגישות ועוד.

בנייה וקידום - TIRAN